• Voorwaarden:

  Proefles: 
  Een proefles ter kennismaking kost € 10,00. 

  Cursusgeld: 
  Chi Yoga: Betaling dient steeds voor het begin van de betaalperiode te worden voldaan. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door overschrijving op bankrekening NL12RABO01668.72.431 t.n.v. Studio Marychi. Een losse les kost € 12,25 en dient contant voor aanvang van de les te worden betaald.

  Chi Kung: Betaling dient steeds voor het begin van de betaalperiode te worden voldaan. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door overschrijving op bankrekening NL12RABO01668.72.431 t.n.v. Studio Marychi
  Een losse les kost € 12,50 en dient voor aanvang van de les contant te worden voldaan of uiterlijk de dag voor de les te zijn overgemaakt.

  Chi Meditatie: Betaling dient steeds voor het begin van de betaalperiode te worden voldaan. Betaling dient bij voorkeur te geschieden door overschrijving op bankrekening NL12RABO01668.72.431 t.n.v. Studio Marychi
  Een losse les kost € 12,50 en dient voor aanvang van de les contant te worden voldaan of uiterlijk een dag voor de les te zijn overgemaakt.

  Verhinderd: Bent u verhinderd, laat dit dan zo spoedig mogelijk via Whatsapp of mail weten. In overleg kan altijd gekeken worden voor een inhaalmogelijkheid op een ander tijdstip, indien minimaal 4 uur voor aanvang van de les is afgemeld. Dit kan en mag ook een andere lesvorm zijn. Workshops kunnen niet gebruikt worden om gemiste lessen in te halen. De inhaalmogelijkheid vervalt indien niet of niet tijdig voor de les de afwezigheid is gemeld. De gemiste lessen dienen binnen 4 maanden tijdens de lidmaatschapsperiode te worden ingehaald. 


  Beëindiging
  Er geldt een opzegtermijn van een maand en wordt geldig op het einde van de contributieperiode. De beëindiging van de deelname dient u tijdig schriftelijk door te geven. Voorbeeld ter verduidelijking: u wilt stoppen per 8 januari (start nieuwe contributieperiode), dan dient u voor 8 december te hebben opgezegd. 

  Aansprakelijkheid
  “Studio Marychi”, noch docente Maryscha van de Leijgraaf, noch degene die de sessies eventueel vervangen, zijn aansprakelijk voor schade ontstaan door deelname, verlies of diefstal. Deelname vindt plaats op eigen risico.

   

  Les op locatie:

  Studio Marychi verzorgt ook lessen en workshops op locatie. Een bedrijf of instelling schakelt Studio Marychi in om een op maat gemaakte workshop te verzorgen. Denk aan een bedrijfsuitje of stressreductie op de werkvloer.  

  Bedrijfsuitjes/Familieuitjes:

  Een workshop Chi Kung, Chi Yoga, Mediatie of een klankenconcert of een mix van verschillende ontspannen activiteiten is een hele originele invulling aan een bedrijfsuitje of familie-uitje. Laat jouw collega’s of werknemers of familieleden eens kennismaken met iets nieuws. Neem contact op om diverse mogelijkheden te bespreken.

  Stressreductie op de werkvloer:

  Alle activiteiten van Studio Marychi zorgen voor ontspanning, maar ook voor een betere concentratie, meer inzichten en meer creativiteit en meer energie. Merk je als werkgever of leidinggevende dat het ziekteverzuim toeneemt en/of de productiviteit van de werknemers afneemt, Studio Marychi kan op de werkvloer ontspanning brengen middels Chi Kung, Chi Yoga, Chi Meditatie, een klankenconcert of een combinatie van deze activiteiten. Na de ontspannende en verfrissende workshop of sessie kan iedereen weer vol energie en een met een scherpe concentratie weer aan de slag.  Klinkt dit als muziek in de oren, neem dan contact (link) op om de mogelijkheden te bespreken.


  Leslocatie:

  De wekelijkse lessen en de meeste workshops worden gegeven in een ruime fijne sfeervolle ruimte in Gezondheidscentrum De Poort Helmond in het souterrain.

  Het adres is:

  Cortenbachstraat 130 
  5707 TJ Helmond